Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012

TRANH CỔ ĐỘNG-2011-2012

                                   


TRANH CỔ ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA EM: NGUYỄN T. HỒNG NGỌC-L8/2Tranh cổ động "Phòng-chống đinh tặc: của em: Ngọc Diệp-L8/3
Tranh cổ động Phòng chống "bạo lực gia đình" của em: Nguyễn T. Thanh Trúc-L8/3
Tranh cổ động Phòng chống Ma túy của em: Nguyễn Hữu Tài-L8/3
Tranh cổ động Phòng-chống Ma túy của em:Nguyễn Văn Ân-L8/3
Tranh cổ động Bảo vệ môi trường của em: Nguyễn Thành Nhân-L8/2Tranh cổ động Môi trường của em: Lê T. Ngọc Thảo-L8/2


Tranh cổ động về Gia đình của em: Nguyễn T. Đài Trang-L8/2


Tranh cổ động "Ngày của mẹ" của em Nguyễn Minh Mẫn-L8/2


Tranh cổ động chống "Nạo-phá thai" của em: Nguyễn T Thảo Nguyên-L8/1


Tranh cổ động Phòng-chống khói thuốc lá của em: Thu Hiền-L8/2


Tranh quảng cáo nước tăng lực trái cây của em: Nguyễn Hùng Vương-L8/2


Tranh cổ động phòng chống tệ nạn học đường: Nghiện game của em Anh Thư-L8/1Tranh cổ động học tập của em:


Tranh cổ động Phòng chống Ma Túy của em Lê Văn Khánh-L8/2


Tranh quảng cáo của em: Kim Anh-8/3


Tranh cổ động Bảo vệ động vật hoang dã của em:Bùi .T. Bích Tuyền-L8/2

2 nhận xét: