Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

XÉ DÁN LỌ HOA VÀ QUẢ-MT8 2011-2012


TRANH CỦA EM: NGUYỄN T. HỒNG NGỌC-8/2


TRANH CỦA EM: THÀNH HIỂN-HẠ PHONG-8/2

TRANH CỦA EM: TUYỀN-8/2

TRANH CỦA EM:LÊ MINH THIỆN-8/2

TRANH CỦA EM: HÙNG VƯƠNG-YẾN THANH-8/2

TRANH CỦA EM: KHÁNH NHƯ-8/2

TRANH CỦA EM: LÊ T. NGỌC THẢO-8/2

TRANH CỦA EM: HIỀN-8/2

TRANH CỦA EM: MẪN 8/2

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét